Νέα Κανονικότητα 3: Φάντασμα στη μηχανή | Διάθεση δίγλωσσου αναμνηστικού καταλόγου

You are currently viewing Νέα Κανονικότητα 3: Φάντασμα στη μηχανή | Διάθεση δίγλωσσου αναμνηστικού καταλόγου

[find text in English below]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GREEK

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου  2023 – Ανακοινώνουμε σήμερα τη διάθεση του ψηφιακού καταλόγου της έκθεσης  “Νέα Κανονικότητα 3: Φάντασμα στη μηχανή” που λαμβάνει χώρα στο χώρο τέχνης  Luminous Eye των Αθηνών, σε σύλληψη και επιμέλεια Πάρη Καπράλου  με τη συνεπιμέλεια των Επιμελητριών Τέχνης Βέρα Κατρανίδου και Τέρη Πάσχου και διάρκεια 8 – 17 Δεκεμβρίου 2023. 

Ο κατάλογος έχει εκδοθεί στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: κατεβάστε τον ή δείτε τον online ΕΔΩ

________________

ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

Tuesday, December 5, 2023 – Today, we announce the release of the digital catalog for the exhibition “New Normal 3: Ghost in the Machine,” taking place at the Luminous Eye art space in Athens. The exhibition is curated by Paris Kapralos, with co-curators Vera Katranidou and  Teri Paschos, and it will run from December 8th to December 17th, 2023.

The catalog is available in English HERE.

________________

Για περισσότερους δωρεάν καταλόγους εκθέσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας.