Επαγγελματική προβολή & προώθηση εικαστικών καλλιτεχνών

Η ARTgrID αναλαμβάνει την δημιουργία, ανάπτυξη και φιλοξενία μιας ολοκληρωμένης επαγγελματικής ιστοσελίδας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα για εικαστικούς καλλιτέχνες μαζί με συνολική διαδικτυακή προώθηση και ενημερωση. Παράλληλα, η εταιρεία μας παρέχει προβολή, επικοινωνια, μόχλευση και εκκαθάριση πωλήσεων. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται μοναδική διεύθυνση με το ονοματεπώνυμο του καλλιτέχνη (της μορφής…

0 Comments