Εικαστική Ανθρωπολογία | Διάθεση δίγλωσσου αναμνηστικού καταλόγου

You are currently viewing Εικαστική Ανθρωπολογία  | Διάθεση δίγλωσσου αναμνηστικού καταλόγου

[find text in English below]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GREEK

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου  2023 – Ανακοινώνουμε σήμερα τη διάθεση του ψηφιακού καταλόγου της έκθεσης  “Εικαστική Ανρθωπολογία” που λαμβάνει χώρα στο χώρο τέχνης  Chili Art Gallery των Αθηνών, σε σύλληψη και επιμέλεια Πάρη Καπράλου  16 -25 Νοεμβρίου 2023. 

Ο κατάλογος έχει εκδοθεί στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: κατεβάστε τον ή δείτε τον online ΕΔΩ

________________

ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

Thursday, November 16 2023 – Today, we announce the release of the digital catalog for the exhibition “Visual Anthropology” taking place at the Chili Art Gallery in Athens, curated by Paris Kapralos, from November 16 to November 25, 2023.

The catalog is available in English HERE.

________________

Για περισσότερους δωρεάν καταλόγους εκθέσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας.