Διοργάνωση εκθέσεων & συμποσίων με φυσική παρουσία και παράλληλη διαδικτυακή έκθεση

H ARTgrID  μπορεί να οργανώσει από το μηδεν την ατομική έκθεση σας, να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε μία ιδέα σας για μια ομαδική ή συλλογική έκθεση, ή και να οργανώσει ένα συμπόσιο με εικαστικό προσανατολισμό για λοογαριασμό σας. Διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει επιμελητές, χώρους τέχνης, μουσεία κλπ. μπορεί η υλοποίηση των σχεδίων σας να βρίσκεται πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι φαντάζεστε. Παράλληλα, όπως σε όλες τις διοργανώσεις μας προσφέρουμε ένα πακέτο υπηρεσιών και επιπρόσθετες υπηρεσίες “κομμένες και ραμμένες” στις ανάγκες σας, ακόμη και αν δεν έχετε εταιρική “νομική” υπόσταση, παρέχοντας δυνατότητες διοργάνωσης, προβολής, επικοινωνίας, μόχλευσης πωλήσεων εμπορεύσιμων έργων.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διοργάνωση Ατομικής έκθεσης σε συνεργαζόμενες γκαλερί της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης από την ARTgrID, παράλληλα με διαδικτυακή έκθεση. Αναλόγως προς το χώρο η φυσική έκθεση σας μπορεί να έχει διάρκεια 10-20 ημέρες σε κάποιον απ΄τους γνωστούς χώρους τέχνης των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης που συνεργάζεται η ARTgrID, παράλληλα με ψηφιακή έκθεση με τα έργα της έκθεσης, επιμελητικό σημείωμα από συνεργαζόμενο επιμελητή, σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ, χορηγίες επικοινωνίας, συνέντευξη σας σε συνεργαζόμενα ΜΜΕ, προσκλήσεις/αφίσες και κοινοποίηση στη λίστα πελατών και επισκεπτών της ARTgrID, ανακοίνωση από τα social media που διατηρεί η ARTgrID, έκδοση αναμνηστικού ψηφιακού e-book/καταλόγου και διανομή του δωρεάν online, διαχείριση χορηγιών επικοινωνίας, ανάρτηση των έργων στον χώρο (στήσιμο της έκθεσης), “κατέβασμα” της έκθεσης και συσκευασία των μη πωληθέντων έργων μετά το τέλος της έκθεσης. Η διαδικτυακή έκδοση της έκθεσης μπορεί να διαρκέσει παραπάνω χρόνο από τη φυσική και να εκταθεί μέχρι και τον ένα μήνα χωρίς περαιτέρω χρέωση. Επίσης, σε συνεργασία με τον χώρο τέχνης που θα επιλεγεί μπορούμε να  διαχειριστούμε τις πωλήσεις με ποσοστό που κυμαίνεται από 35% εως 50% αναλόγως με τον χώρο και τη προμήθεια που κατακρατά για τις πωλήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ARTgrID μπορεί να εκκαθαρίσει πωλήσεις  νόμιμα τόσο προς καλλιτέχνες που έχουν έναρξη επαγγέλματοις όσο και προς καλλιτέχνες που δεν έχουν έναρξη επαγγέλματος. 

Τέλος, ο καλλιτέχνης μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες παροχές που επιθυμεί, οι οποίες, αν είναι εφικτό, θα υλοποιηθούν με ή και χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να ζητήσει την αφαίρεση από το βασικό πακέτο της έκθεσης μέρους των παροχών, ούτε να τις αναθέσει σε τρίτους, καθώς, σε αυτή τη περίπτωση η ARTgrID δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή της έκθεσης ή/και την ποιότητα του αποτελέσματος. 

Χρόνοι και διαθεσιμότητα
Η ARTgrID δε μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των χώρων με τους οποίους συνεργάζεται κατά τον χρόνο που ο εκάστοτε καλλιτέχνης προτιμά να οργανωθεί η ατομική έκθεση του. Γι’ αυτό τον λόγο καλό είναι ο ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης να ενημερώσει την εταιρεία μας τουλάχιστον 6-10 μήνες πριν το χρονικό διάστημα που θα επιθυμούσε τη διοργάνωση μιας ατομικής έκθεσης.   

Τιμολογιακή Πολιτική
Μία έκθεση διαμορφώνεται με βάση τις παροχές της, συνεπώς το αναφερόμενο κόστος σε αυτή τη παράγραφο είναι απλά ενδεικτικό. Υποογραμμίζεται πως αν και όταν η ARTgrID καταλήξει σε συμφων΄λια ως προς τον χώρο και το σύνολο των υπηρεσιών και παροχών που θα περιλάβει η υλοποίηση της ατομικής έκθεσης, θα ζητηθεί το σύνολο του σαυμφωνηθέντος τιμήματος προκαταβολικά, και θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό ή σύμβαση για την εκτέλεση του μεταξύ του καλλιτέχνη και της εταιρείας. Ενδεικτικά η Ατομική Έκθεση καλλιτέχνη με βάση τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής και τη διάρκεια της (οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

Αθήνα
○ 10ήμερη: €1600
○ 20ήμερη: €2500

Θεσσαλονίκη
○ 10ήμερη: €1500
○ 20ήμερη: €2100

Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης σε μορφή ετήσιας συνδρομής ως προς το κύριο πακέτο, καθώς επιπρόσθετες υπηρεσίες πληρώνονται ξεχωριστά, στα €250/έτος, η οποία πρέπει να συμφωνηθεί και να πληρωθεί το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προηγούμενης ισχύουσας σύμβασης. Η ανανέωση είναι πάντα ετήσια και σε αυτό το κόστος είτε η αρχική συνδρομή ήταν 6μηνη είτε ήταν ετήσια. 

Διαδικασία έγκρισης
Παρότι η ARTgrID μπορεί να οργανώσει κάθε είδους έκθεσης, οι καλιτέχνες θα πρέπει να υποβάλλουν τουλάχιστον 10 χαρακτηριστικά έργα τους που θα συμπεριλαμβάνουν στην Ατομική έκθεση τους, και να γνωστοποιήσουν τις διαστάσεις και τον αριιθμό των υπολοίπων. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσουν την εταιρεία μας για βασικά θέματα όπως υλικά των έργων, να αποστείλουν το βιογραφικό τους και να προσδιορίσουν ένα φάσμα τιμών πώλησης των έργων τους (π.χ. €1000 – €2500).  Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός μίας εβδομάδας αν δεχόμαστε να αναλάβουμε την ατομική έκθεση σας. 

Επικοινωνία
Αν σας ενδιαφέρει να  προχωρήσετε, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα ζητούμενα στη προηγούμενη παράγραφο (“Διαδικασία έγκρισης”) στο email artistsartgrid@gmail.com αναφέροντας στο θέμα του τη φράση “Διοργάνωση Ατομικής Έκθεσης“. 

ΟΜΑΔΙΚΗ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Διοργάνωση έκθεσης για ομάδα ή συλλογικόιτητα καλλιτεχνών σε συνεργαζόμενες γκαλερί της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης από την ARTgrID, παράλληλα με διαδικτυακή έκθεση.  Αναλόγως προς το χώρο η φυσική έκθεση σας μπορεί να έχει διάρκεια 10-20 ημέρες σε κάποιον απ΄τους γνωστούς χώρους τέχνης των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης που συνεργάζεται η ARTgrID, παράλληλα με ψηφιακή έκθεση με τα έργα της έκθεσης, επιμελητικό σημείωμα από συνεργαζόμενο επιμελητή, σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ, χορηγίες επικοινωνίας, συνέντευξη σας σε συνεργαζόμενα ΜΜΕ, προσκλήσεις/αφίσες και κοινοποίηση στη λίστα πελατών και επισκεπτών της ARTgrID, ανακοίνωση από τα social media που διατηρεί η ARTgrID, έκδοση αναμνηστικού ψηφιακού e-book/καταλόγου και διανομή του δωρεάν online, διαχείριση χορηγιών επικοινωνίας, ανάρτηση των έργων στον χώρο (στήσιμο της έκθεσης), “κατέβασμα” της έκθεσης και συσκευασία των μη πωληθέντων έργων μετά το τέλος της έκθεσης. Η διαδικτυακή έκδοση της έκθεσης μπορεί να διαρκέσει παραπάνω χρόνο από τη φυσική και να εκταθεί μέχρι και τον ένα μήνα χωρίς περαιτέρω χρέωση. Επίσης, σε συνεργασία με τον χώρο τέχνης που θα επιλεγεί μπορούμε να  διαχειριστούμε τις πωλήσεις με ποσοστό που κυμαίνεται από 35% εως 50% αναλόγως με τον χώρο και τη προμήθεια που κατακρατά για τις πωλήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ARTgrID μπορεί να εκκαθαρίσει πωλήσεις  νόμιμα τόσο προς καλλιτέχνες που έχουν έναρξη επαγγέλματοις όσο και προς καλλιτέχνες που δεν έχουν έναρξη επαγγέλματος. 

Αν η συλλογικότητα ή η ομάδα έχει ιδρυθεί ως σύλλογος και είνα νομικό πρόσωπο (π.χ. ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, κλπ) η ARTgrID μπορεί να εκκαθαρίσει απευθείας στο νομικό πρόσωπο τις πωλήσεις, οπότε αναλόγως από το είδος και τους σκοπούς του νμομικού προσώπου, φορολογικά ευεργετήματα ίσως προκύπτουν. Θα μπορούσαμε να σας παρέχουτμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το πως θα μπορούσατε να λειτουργήσετε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Τέλος, η ομάδα ή συλλογικότητα  μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες παροχές που επιθυμεί, οι οποίες, αν είναι εφικτό, θα υλοποιηθούν με ή και χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να ζητήσει την αφαίρεση από το βασικό πακέτο της έκθεσης μέρους των παροχών, ούτε να τις αναθέσει σε τρίτους, καθώς, σε αυτή τη περίπτωση η ARTgrID δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή της έκθεσης ή/και την ποιότητα του αποτελέσματος. 

Χρόνοι και διαθεσιμότητα
Η ARTgrID δε μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των χώρων με τους οποίους συνεργάζεται κατά τον χρόνο που ο εκάστοτε καλλιτέχνης προτιμά να οργανωθεί η ατομική έκθεση του. Γι’ αυτό τον λόγο καλό είναι ο ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης να ενημερώσει την εταιρεία μας τουλάχιστον 6-10 μήνες πριν το χρονικό διάστημα που θα επιθυμούσε τη διοργάνωση μιας ατομικής έκθεσης.   

Τιμολογιακή Πολιτική
Μία έκθεση διαμορφώνεται με βάση τις παροχές της, συνεπώς το αναφερόμενο κόστος σε αυτή τη παράγραφο είναι απλά ενδεικτικό. Υποογραμμίζεται πως αν και όταν η ARTgrID καταλήξει σε συμφων΄λια ως προς τον χώρο και το σύνολο των υπηρεσιών και παροχών που θα περιλάβει η υλοποίηση της ατομικής έκθεσης, θα ζητηθεί το σύνολο του σαυμφωνηθέντος τιμήματος προκαταβολικά, και θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό ή σύμβαση για την εκτέλεση του μεταξύ του καλλιτέχνη και της εταιρείας. Ενδεικτικά η Ατομική Έκθεση καλλιτέχνη με βάση τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής και τη διάρκεια της (οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

Αθήνα
○ 10ήμερη: €2000
○ 20ήμερη: €3000

Θεσσαλονίκη
○ 10ήμερη: €1600
○ 20ήμερη: €2500

Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης σε μορφή ετήσιας συνδρομής ως προς το κύριο πακέτο, καθώς επιπρόσθετες υπηρεσίες πληρώνονται ξεχωριστά, στα €250/έτος, η οποία πρέπει να συμφωνηθεί και να πληρωθεί το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προηγούμενης ισχύουσας σύμβασης. Η ανανέωση είναι πάντα ετήσια και σε αυτό το κόστος είτε η αρχική συνδρομή ήταν 6μηνη είτε ήταν ετήσια. 

Διαδικασία έγκρισης
Παρότι η ARTgrID μπορεί να οργανώσει κάθε είδους έκθεσης, οι καλιτέχνες θα πρέπει να υποβάλλουν ενδεικτυική ύλη έργων που θα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, να γνωστοποιήσουν τις διαστάσεις και τον αριιθμό του συνόλου τνω έργων και τυχόν ειδικές κατασκευές και απαιτήσεις (video Art, προβολές κάθε είδους, διεξαγωγή εκδηλώσεων/δημοσίων συζητήσεων στη διάρκεια της έκθεσης, κ.α.. Επίσης θα πρέπει να στείλκουν ένα σημείωμα εξηγώντας του σακοπούς και όποιον ιδιαίτερο προσανατολισμό έχει τυχόν η ομάδα / συλλογικότητα.  

Επικοινωνία
Αν σας ενδιαφέρει να  προχωρήσετε, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα ζητούμενα στη προηγούμενη παράγραφο (“Διαδικασία έγκρισης”) στο email artistsartgrid@gmail.com αναφέροντας στο θέμα του τη φράση “Διοργάνωση Ομαδικής Έκθεσης“. 

Είμαστε στη διάθεση σας να απαντήσουμε σε απορίες, ερωτήσεις, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις χρειάζεστε. Παρακαλούμε να στείλετε email στη διεύθυνση artistsartgrid@gmail.com