Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς καλλιτεχνικές ομάδες χωρίς νομική υπόσταση

H ARTgrID  προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών και επιπρόσθετες υπηρεσίες “κομμένες και ραμμένες” στις ανάγκες εικαστικών συνεργατικών σχημάτων και ομάδων χωρίς εταιρική “νομική” υπόσταση, παρέχοντας τους δυνατότητες διοργάνωσης, προβολής, επικοινωνίας, μόχλευσης πωλήσεων εμπορεύσιμων έργων, με σημείο εκκίνησης τη δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση της επαγγελματικής ιστοσελίδας τους εντός 10 ημερών. 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ARTgrID αναλαμβάνει την δημιουργία, ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδας της ομάδας, με προβολή  των μελών και των έργων τους, παράλληλα με συνολική προβολή συλλογικού έργου,  σε μορφή μόνιμης διαδικτυακής έκθεσης με λεπτομέρειες και επιμέρους χαρακτηριστικά. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει -ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά- την ιστορία και το όραμα/δήλωση της  ομάδας, παρουσίαση των καλλιτεχνών που τη συναποτελούν παράθεση δημοσιότητας, κριτικά κείμενα, βίντεο, διάθεση καταλόγων ή άλλων τυχόν εκδόσεων σε ψηφιακή μορφή, οργανωμένη παράθεση επιτευγμάτων (εκθέσεις, projects, εκδόσεις, άρθρα, παρουσιάσεις έργου, κ.α.) με τυποποιημένο κατά τις βέλτιστες καλές πρακτικές τρόπο. Οι σελίδες μπορύν να περιλαμβλανουν video και να ενσωματώσουν μορφές live streaming εφόσον ζητηθεί.

Η ARTgrID προβάλλει την ιστοσελίδα μέσω των social media που διατηρεί, διαδικτυακής διαφήμισης, ΜΜΕ, email campaigns, κ.α.. Επιπλέον, αναλαμβάνει την ενημέρωση για ευκαιρίες συμμετοχής σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που διοργανώνουν συνεργάτες της.  Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μεταβολή στοιχείων της ιστοσελίδας (αφαίρεση ή προσθήκη έργων, αλλάγές πληροφοριών, ή/και κειμένων, προσθήκη ενοτήτων που δεν είχε αρχικά (π.χ. βίντεο), κ.α. μέχρι 3 φορές ετησίως, μετά το πρώτο δίμηνο παροχής της υπηρεσίας. 

Αδιαμεσολάβητες Πωλήσεις
Στο πλαίσιο του βασικού πακέτου υπηρεσιών η ARTgrID δεν διαχειρίζεται, ούτε εκκαθαρίζει πωλήσεις, τις οποίες ολοκληρώνει αποκλειστικά και αδιαμεσολάβητα ο κάθε καλλιτέχνης/δημιουργός του κάθε έργου, χωρίς η ARTgrID να έχει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση επί των πωλήσεων (δηλαδή η πώληση δεν βαρύνεται με προμήθεια, ποσοστά, κλπ). Σε αυτή τη περίπτωση η ARTgrID παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές στον καλλιτέχνη / δημιουργό τουέργου τέχνης προκειμένου να συνεννοηθούν απευθείας μαζί του.

Τιμολογιακή Πολιτική
Το βασικό πακέτο υπηρεσιών προπληρώνεται σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση (οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ).

○ Eτήσια διάρκεια: €520
○ Διετής διάρκεια: €700

Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης σε μορφή ετήσιας συνδρομής ως προς το κύριο πακέτο, καθώς επιπρόσθετες υπηρεσίες πληρώνονται ξεχωριστά, στα €430/έτος, η οποία πρέπει να συμφωνηθεί και να πληρωθεί το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προηγούμενης ισχύουσας σύμβασης. Η ανανέωση είναι πάντα ετήσια και σε αυτό το κόστος είτε η αρχική συνδρομή ήταν 6μηνη είτε ήταν ετήσια. 

Επικοινωνία
Αν σας ενδιαφέρει να  προχωρήσετε στην αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικονωνήστε μαζί μας στο email artistsartgrid@gmail.com ανφέροντας στο θέμα του τη φράση “Αδιαμεσολάβητες υπηρεσίες καλλιτεχνικής  ομάδας“. 

Επιπρόσθετες υπηρεσίες 

Επιπρόσθετες υπηρεσίες και με έξτρα χρέωση, η ομάδα μπορεί να αγοράσει και τις ακόλουθες υπηρεσίες, οποιαδήποτε στιγμή εντός του χρόνου που διαρκεί η συνεργασία με την εταιρεία μας (όχι απαραίτητα εξαρχής):

(Α) Δυνατότητα μεταβολής στοιχείων της ιστοσελίδας όσες φορές επιθυμεί σε πραγματικό χρόνο: €90.

(Β) Συλλογική διαδικτυακή έκθεση 20 ημερών εντός ενός έτους από την έναρξη της ετήσιας βασικής υπηρεσίας: €250.
Το πρόσθετο πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει: Διαδικτυακή  ψηφιακή έκθεση 20 ημερών (σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ, δημιουργία μακέτας ηλεκτρονικής πρόσκλησης και αποστολή της στην ομάδα και στη λίστα πελατών και επισκεπτών της εταιρείας μας, Ανακοίνωση από τα social media, δυνατότητα ανάρτησης μέχρι 60 πρόσθετων έργων που δεν προυπήρχαν στο προφίλ στο πλαίσιο της ύλης της έκθεσης.

(Γ) Εκδοση ψηφιακού e-book/καταλόγου έκθεσης (ισχύει και για ψηφιακές και για φυσικές εκθέσεις): €90

(Δ) Διαδικτυακή έκθεση για φυσική έκθεση έργων της ομάδας που διοργανώνει η ίδια ή τρίτο μέρος για λογαριασμό της (π.χ. μια αίθουσα τέχνης) οπουδήποτε στον κόσμο εκ παραλλήλου χρονικά με τη φυσική έκθεση και τις ακριβείς ιδιες ημερομηνίες -εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν σε χρονική διάρκεια τους δύο μήνες: €160

(Ε) Διοργάνωση δεκαήμερης φυσικής έκθεσης σε συνεργαζόμενες γκαλερί της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης από την ARTgrID, παράλληλα με διαδικτυακή έκθεση: €1600.
Το συγκεκριμένο πρόσθετο πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει: 10ήμερη pop-up φυσική έκθεση σε γκαλερί στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη (+3 ημέρες για τη χωροθέτηση, και άλλες ενέργειες που απαιτούνται πριν από τα εγκαίνια) παράλληλα με ψηφιακή έκθεση με τα έργα της έκθεσης, επιμελητικό σημείωμα από συνεργαζόμενο επιμελητή, σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ, χορηγίες επικοινωνίας, δημιουργία μακέτας ηλεκτρονικής πρόσκλησης και αποστολή της στον αντισυμβαλλόμενο και στη λίστα πελατών και επισκεπτών της ARTgrID, ανακοίνωση από τα social media που διατηρεί η ARTgrID, έκδοση αναμνηστικού ψηφιακού e-book/καταλόγου και διανομή του δωρεάν online, διαχείριση χορηγιών επικοινωνίας, ανάρτηση των έργων στον χώρο (στήσιμο της έκθεσης χωρίς την παρουσία του αντισυμβαλλομένου), “κατέβασμα” της έκθεσης και συσκευασία των μη πωληθέντων έργων μετά το τέλος της έκθεσης.

*Επισημαίνεται ότι αυτό το πρόσθετο πακέτο υπηρεσιών ΔΕΝ περιλαμβάνει: Επαγγελματική συσκευασία των έργων για την αποστολή τους προς τον χώρο τέχνης, τις μεταφορές προς και από την έκθεση, επιτόπιες πωλήσεις από την γκαλερί (οι οποίες γίνονται με συμφωνία μεταξύ του αντισυμβαλλομένου και της γκαλερί ως προς το ποσοστό προμήθειας κάθε γκαλερί, χωρίς να υπάρχει προμήθεια για την ARTgrID για αυτές), φωτογράφηση της έκθεσης ή/και και των εγκαινίων.

(Ζ) Δυνατότητα κάθε μέλος της ομάδας να έχει δική του ιστοσελίδα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε αυτή: €365/προσωπική ιστοσελίδα μέλους/έτος χρήσης της υπηρεσίας.

Προσοχή
Οι επιπρόσθετες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες  με την πληρωμή ετήσιας συνδρομής στο Βασικό Πακέτο, όχι μεμωνομένα. Μπορούν να ζητηθούν και αφού έχει πληρωθεί το βασικό πακέτο σε όλη τη διάρκεια του έτους που διαρκεί η συνδρομή σε αυτό, όμως η παροχή τους δε μπορεί να ξεπεράσει σε διάρκεια τον χρόνο συνεργασίας της ομάδας με την ARTgrID μέσω του βασικού πακέτου.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, αν ένα μέλος αποφασίσει να αποκτήσει προσωπική ιστοσελίδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε καλλιτεχνική ομάδα 3 μήνες μετά  την ενεργοποίηση του βασικού πακέτου για την ομάδα, η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι ετήσια εάν μόνο εάν η ομάδα ανανεώσει τη συνδρομή της στο τέλος του έτους της. Αντίθετα. αν η ομάδα αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία με την ARTgrID θα προταθεί στο μεμωνομένο μέλος να πληρώσει εξαρχής την υπηρεσία στο ποσο και με τις παροχές που ισχύει για όλους τους μεμονωμένους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζεται η ARTgrID (δείτε το σχετικό πακε΄το υπηρεσιών προς μεμονωμένο καλλιτέχνη ΕΔΩ).

Επικοινωνία
Αν σας ενδιαφέρει κάποιο πρόσθετο πακέτο υπηρεσιών για αγορά μαζί με το βασικό πακέτο που επιλέξατε, παρακαλούμε να το αναφέρετε στο email που θα μας αποστείλετε. 

Είμαστε στη διάθεση σας να απαντήσουμε σε απορίες, ερωτήσεις, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις χρειάζεστε. Παρακαλούμε να στείλετε email στη διεύθυνση artistsartgrid@gmail.com