Όλοι σε λένε άγαλμα, σε προσφωνώ γυναίκα / They deem you as a statue, I hail you as a woman | Αναμνηστικός κατάλογος / Commemorative catalog

You are currently viewing Όλοι σε λένε άγαλμα, σε προσφωνώ γυναίκα / They deem you as a statue, I hail you as a woman | Αναμνηστικός κατάλογος / Commemorative catalog

[find text in English below]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GREEK

Τρίτη 5 Μαρτίου  2024 – Ανακοινώνουμε σήμερα τη διάθεση του ψηφιακού καταλόγου της έκθεσης  “Όλοι σε λένε άγαλμα, σε προσφωνώ γυναίκα” που διεξάγεται στο χώρο τέχνης  Luminous Eye Gallery των Αθηνών, σε σύλληψη και επιμέλεια Πάρη Καπράλου & Βέρας Κατρανίδου

Ο κατάλογος έχει εκδοθεί και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: κατεβάστε τον ή δείτε τον online  ΕΔΩ

________________

ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

Tuesday, March 5, 2024 – Today we announce the release of the digital catalog of the exhibition “They deem you as a statue, I hail you as a woman” taking place at Luminous Eye Gallery in Athens, curated and edited by Paris Kapralos & Vera Katranidou.

The catalog has also been published in ENGLISH: you can download it or view it online HERE.

________________

Για περισσότερους δωρεάν καταλόγους εκθέσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας.