Ελευθερία & δημιουργία: Δεσμοί χωρίς δεσμά | Διάθεση δίγλωσσου αναμνηστικού καταλόγου

You are currently viewing Ελευθερία & δημιουργία: Δεσμοί χωρίς δεσμά  | Διάθεση δίγλωσσου αναμνηστικού καταλόγου

[find text in English below]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GREEK

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2023 – Ανακοινώνουμε σήμερα τη διάθεση του ψηφιακού καταλόγου της έκθεσης  “Ελευθερία & δημιουργία: Δεσμοί χωρίς δεσμά” που λαμβάνει χώρα στο χώρο τέχνης  Luminous Eye των Αθηνών, σε σύλληψη και επιμέλεια Πάρη Καπράλου &  Βέρας Κατρανίδου 15-24 Σεπτεμβρίου 2023. 

Ο κατάλογος έχει εκδοθεί στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: κατεβάστε τον ή δείτε τον online ΕΔΩ

________________

ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

Tuesday, September 10, 2023 – Today, we announce the release of the digital catalog for the exhibition “Freedom & Creation: Bonds Without Constraints” taking place at the Luminous Eye gallery in Athens, curated by Paris Kapralos & Vera Katranidou, from September 15 to September 24, 2023.

The catalog is available in English HERE.

________________

Για περισσότερους δωρεάν καταλόγους εκθέσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας.

H ARTgrID είναι εταιρεία που ασχολείται συστηματικά με την προβολή και προώθηση ποιοτικής τέχνης εικαστικών καλλιτεχνών, κυρίως μέσω ιστοσελίδας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και με τη διοργάνωση φυσικών γεγονότων, δράσεων και την αξιοποίηση συνεργειών με πολλά διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη στον χώρο των Τεχνών (Επιμελητές, χώρους, εμπόρους τέχνης, επενδυτικούς συμβούλους, εξειδικευμένους νομικούς, κ.α.). Διαθέτει διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών https://artgrid.gr στις υπηρεσίες της οποίας συγκαταλέγονται η διοργάνωση φυσικών και διαδικτυακών εκθέσεων/συμποσίων/εικαστικών δράσεων, η δημιουργία, φιλοξενία και προβολή ιστοσελίδων εικαστικών καλλιτεχνών κ.α. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ