Μεταβάσεις & Περάσματα / Transitions & Passages | Αναμνηστικός κατάλογος / Commemorative catalog

You are currently viewing Μεταβάσεις & Περάσματα / Transitions & Passages | Αναμνηστικός κατάλογος / Commemorative catalog

[find text in English below]

ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GREEK

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου  2024 – Ανακοινώνουμε σήμερα τη διάθεση του ψηφιακού καταλόγου της έκθεσης  “Μεταβάσεις και Περάσματα” που διεξάγεται στο χώρο τέχνης  Luminous Eye Gallery των Αθηνών, σε σύλληψη και επιμέλεια Πάρη Καπράλου

Ο κατάλογος έχει εκδοθεί και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ: κατεβάστε τον ή δείτε τον online ΕΔΩ

________________

ENGLISH / ΑΓΓΛΙΚΑ

Friday, February 16, 2024 – Today, we announce the release of the digital catalog for the exhibition “Transitions and Passages,” taking place at the Luminous Eye Gallery in Athens. The exhibition is curated by Paris Kapralos and organized by ARTgrID. 

The catalog has also been published in ENGLISH: you can download it or view it online HERE.

________________

Για περισσότερους δωρεάν καταλόγους εκθέσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας.