Υπηρεσίες προς εικαστικούς, συλλογικότητες & ενώσεις καλλιτεχνών

.
H ARTgrID ασχολείται συστηματικά με την προβολή και προώθηση ποιοτικής τέχνης εικαστικών καλλιτεχνών,
κυρίως μέσω ιστοσελίδας παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά και με τη διοργάνωση φυσικών γεγονότων,
δράσεων και την αξιοποίηση συνεργειών με πολλά διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη στον χώρο των Τεχνών
(Επιμελητές, χώρους, εμπόρους τέχνης, επενδυτικούς συμβούλους, εξειδικευμένους νομικούς, κ.α.)
Οι υπηρεσίες παρέχονται με τη μορφή συνδρομής σε χαμηλό κόστος.

Η ARTgrID είναι σε θέση να συνεργαστεί τόσο με επαγγελματίες/εταιρείες, όσο και με ιδιώτες καλλιτέχνες.
.

Εικαστικά έργα και πνευματικά δικαιώματα
Η ARTgrID μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της προβάλλει εικαστικούς καλλιτέχνες και εικαστικά έργα. Ως εικαστικά έργα ορίζονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, ψηφιακής τέχνης, εικαστικά αντικείμενα, εικαστικές κατασκευές, εγκαταστάσεις(art installations), χαρακτικά, και έργα άλλων μορφών τέχνης των οποίων η σύλληψη, εικαστική επεξεργασία και συνακόλουθη δημιουργία βασίστηκε μόνο στην παρατήρηση, την φαντασία και την έμπνευση του δημιουργού τους, είναι πρωτότυπα, γνήσια και μοναδικά, φιλοτεχνημένα με τα υλικά και τις μεθόδους που αποτυπώνονται στις πληροφορίες της περιγραφής τους και όχι αναπαραγωγή πνευματικού έργου τρίτου ή αντίγραφο.

Εγγύηση πλήρους, έγκυρης και έγκαιρης παροχής συμφωνημένων υπηρεσιών
Με όλους τους συνεργάτες μας υπογράφουμε ιδιωτικό συμφωνητικό ή νόμιμη σύμβαση που αναγράφει όλους τους όρους και προϋποθέσεις της συνεργασίας μας, όλες τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε και θα εγγυάται με νόμιμο τρόπο τη τήρηση τους.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προώθησης εικαστικών καλλιτεχνών
► Δημιουργία, δημοσίευση και διατήρηση προσωπικής ιστοσελίδας της μορφής “https://artgrid.gr/ονομα-επώνυμο”
► Συστηματική προβολή του καλλιτέχνη, των έργων του, και όλων των δραστηριοτήτων του μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας και στα social media
► Μόχλευση, διαχείριση και εκκαθάριση πωλήσεων. Δημοπρασίες έργων
► Διαδικτυακές εκθέσεις
► Διοργάνωση, διαχείριση και προβολή ατομικής έκθεσης σε επιλεγμένους χώρους τέχνης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
► Ενημέρωση για δυνατότητα συμμετοχής σε εκθέσεις, διαγωνισμούς, βραβεία, και άλλες διοργανώσεις συνεργτατών μας στην Ελλάδα
► Ενημέρωση για δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνεις διοργανώσεις΄

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

Υπηρεσίες προς συλλογικότητές/καλλιτεχνικές ομάδες/ενώσεις εικαστικών καλλιτεχνών
► Δημιουργία, δημοσίευση και διατήρηση κεντρικής ιστοσελίδας της μορφής “https://artgrid.gr/ονομα-επώνυμο” για τη συλλογικότητα / καλλιτεχνική ομάδα
► Συστηματική προβολή του της συλλογικόητας/ομάδας, των έργων των μελών της, των εκδηλώσεων, των projects της, και των εκθέσεων της μέσω της ιστοσελίδας της, αλλά και στα social media και με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ
► Μόχλευση, διαχείριση και εκκαθάριση πωλήσεων. Δημοπρασίες έργων
► Διοργάνωση, διαχείριση και προβολή εκθέσεων στο χώρο της συλλογικόιτητας/ομάδας, σε τρίτο χώρο, ή σε χώρους συνεργατών της ARTgrID.
► Διαδικτυακές εκθέσεις
► Ενημέρωση για δυνατότητα συμμετοχής σε εκθέσεις, διαγωνισμούς, βραβεία, και άλλες διοργανώσεις συνεργτατών μας στην Ελλάδα
► Ενημέρωση για δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνεις διοργανώσεις΄

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ