Χρώμα σε νερό 6: Μεταβατικοί χώροι | Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εικαστικούς καλλιτέχνες

Χρώμα σε νερό 6: Μεταβατικοί χώροι | Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εικαστικούς καλλιτέχνες

Ο Εικαστικός Επιμελητής Πάρης Καπράλος απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς ζωγράφους σε έκθεση σύγχρονης υδατογραφίαςπου διοργανώνει στην Αθήνα τα Χριστούγεννα 2022. Η έκθεση εντάσσεται στη σειρά δράσεων ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΝΕΡΟ για την ανάδειξη καλλιτεχνών με αυτά τα μέσα έκφρασης.

Στην έκθεση θα γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής με υδατοδιαλυτά μέσα σε χαρτί (watermedia, ακουαρέλα, υδατοδιαλυτά μελανια,μολύβια νερού, σκόνες, φυσικές υδατοδιαλυτές χρωστικές, καθώς επίσης εναλλακτικά μέσα -π.χ. τσάι, καφές, κ.α.).

Τα έργα μπορούν να έχουν ως θέμα αστικό τοπίο, την σχέση ανθρώπου με το αστικό περιβάλλον και τη Φύση, τη μίξη αστικού & φυσικού τοπίου, καθώς επίσης αντικείμενα με έκδηλα τα σημάδια του χρόνου και της χρήσης τους, αλλά γίνονται δεκτά και αφαιρετικά έργα.

Κριτήριο επιλογής των έργων και των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν είναι η αρτιότητα της εικαστικής επεξεργασίας του θέματος ανεξάρτητα από το ύφος ή τη τεχνική.

Σημειώνει ο κ. Καπράλος σε κείμενο τεκμηρίωσης της έκθεσης: “Το τοπίο στη ζωγραφική δεν διαδραμάτιζε πάντοτε πρωτεύοντα ρόλο. Το τοπίο* υπήρξε φόντο σε μυθολογικά, θρησκευτικά και ιστορικά θέματα, αποτελώντας το πλαίσιο για τις αφηγήσεις τους. Στη σύγχρονη τέχνη όμως η αποτύπωση του τοπίου αφορά κυρίως υπαίθριους ή αστικούς χώρους, ενώ, ενδιάμεσες περιοχές τείνουν να κατακυριαρχούν το ενδιαφέρον στις απεικονίσεις γεννώντας τον όρο “Μεταβατικοί χώροι”. Υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό είναι η αστικοποίηση η οποία ως διαδικασία γεννά μια ιδιαίτερη χωροθεσία, κυρίως στις παρυφές των πόλεων, δημιουργώντας μια δυστοπική περιφέρεια με διάσπαρτα στοιχεία μεταξύ αστικού και φυσικού τοπίου, με έντονα στοιχεία εγκατάλειψης, και τα σημάδια του χρόνου να κυριαρχούν. Παράλληλα η μεταβολή της χρήσης και η εγκατάλειψη περιοχών του ιστορικού κέντρου των πόλεων, η απαξίωση τους με τη μετατροπή τους σε ζώνες κατανάλωσης ή οικιστικές περιοχές που στεγάζουν τους φτωχότερους, δημιουργούν εξίσου μεταβατικούς χώρους, όπως και οι μεγάλες υποδομές: Αεροδρόμια, αυτοκινητοδρομοι, χώροι σε διαδικασία αλλαγής από υπαίθριο σε αστικό περιβάλλον -η γεωγραφική μετατόπιση αποτελεί καθοριστικό στοιχείο των μεταβατικών χώρων, ενώ το εφήμερο καθεστώς τους -που συχνά τα οδηγεί σε εγκατάλειψη, όταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική άνθιση τους παρέλθουν- αποτελεί αγαπημένο θέμα στη σύγχρονη εικαστική αποτύπωση, καθώς ο τόπος αφήνεται ως απολογητής συχνά παράλογων ανθρώπινων πράξεων να μιλήσει στο θεατή.

*τοπίο: μια γεωγραφική ενότητα με κοινά φυσικά χαρακτηριστικά

Ποιος μπορεί να υποβάλει
Μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι εικαστικοί καλλιτέχνες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως εθνικότητας. Κριτήριο επιλογής είναι η ποιότητα, η πρωτοτυπία, η εικαστική σύλληψη και επεξεργασία των έργων -όχι η ηλικία ή το βιογραφικό.

Τι πρέπει να υποβάλετε
Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες καλούνται να υποβάλλουν σε email με θέμα “Χρώμα σε Νερό 6” τα ακόλουθα. Προσοχή: τα έργα δεν είναι ενδεικτικά. Εάν επιλεγείτε μπορείτε να εκθέσετε αποκλειστικά τα έργα που υποβάλλατε, αλλιώς η συμμετοχή σας ακυρώνεται:

> Φωτογραφίες μέχρι 2 διαθέσιμων έργων στο email stranihelena@gmail.com (αρχεία jpg) φιλοτεχνημένων σε χαρτί διαστάσεων που να επιτρέπει να κορνιζωθεί σε κορνίζα που καμία διάσταση της να μη ξεπερνά τα 80 εκατοστά. Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται φωτογραφημένα χωρις κορνίζα/τζάμι.
> Πλήρεις περιγραφές των έργων (δηλαδή Τίτλο έργου, υλικοτεχνική περιγραφή (π.χ. “ζωγραφική με μολύβια νερού σε χαρτί”), διαστάσεις σε εκατοστά (ύψος Χ πλάτος με αυτή τη σειρά), χρονολογία, με κατανοητό τρόπο αντιστοίχισης τους, σε μορφή κειμένου.
> Βιογραφικό σε μορφή παραγράφου, σε ρέον κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

Σημαντικές Διευκρινίσεις
– Απορίες και ερωτήσεις αυστηρά και μόνο για τη διαδικασία της υποβολής στέλνετε γραπτώς με email στη διεύθυνση stranihelena@gmail.com και θα απαντώνται εντός 24 ωρών.

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης και τη πρόταση που θα σας γίνει αν και εφόσον επιλεγείτε, θα δοθούν μόνο στους επιλεγέντες καλλιτέχνες, κατόπιν της υποβολής και της επιλογής τους -όχι πριν. Υποβολές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα όσα ζητάμε, ή δεν ακολουθούν τον ενδεδειγμένο τρόπο διατύπωσης και αποστολής των ζητούμενων θα αγνοούνται.


– Εφόσον επιλεγείτε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα με απαντητικό email που θα περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη πρόταση και πλήρη ενημέρωση για τις διαδικασίες της συμμετοχής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής δεν δίδεται για να δημιουργήσετε έργα, αλλά για να επιλέξετε ανάμεσα σε υπάρχοντα εργα σας και να αποστείλετε όλα τα ζητούμενα εγκαίρως.

Προθεσμία υποβολής: Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στις 23:59′.