Βήματα & Πορείες | Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εικαστικό project

Βήματα & Πορείες | Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εικαστικό project

 Η ARC -Art Revisited Collective  θα παρουσιάσει τον Φεβρουάριο 2023 την ετήσια έκθεση της σε κεντρικό χώρο τέχνης των Αθηνών με τίτλο “ΒΗΜΑΤΑ & ΠΟΡΕΙΕΣ” και θέμα την αμφισημία της πρώτης λέξης, η οποία, αναλόγως με τη νοηματοδότηση της, μπορεί να οδηγήσει το σημαινόμενο της δεύτερης λέξης είτε σε εξελιγκτική πορεία, είτε σε έναν κουραστικό δρόμο. Στην έκθεση θα δείξουν τρέχουσα δουλειά τους όλα τα μέλη της συλλογικότητας ενώ θα γίνει δεκτός περιορισμένος αριθμός guest artists. Αν είστε εικαστικός καλλιτέχνης και θα θέλατε να συμμετέχετε παρακαλούμε να μας στείλετε πρόταση σας ή/και φωτογραφίες των έργων που σκέπτεστε να δείξετε, υλικοτεχνική περιγραφή τους, βιογραφικό σημείωμα, και μία συνοδευτική των έργων σας καλλιτεχνική δήλωση μέχρι και τη Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023.

Εννοιολογικό πλαίσιο.
Στην ελληνική γλώσσα ως βήμα νοείται η κίνηση που κάνουμε όταν φέρνουμε το ένα πόδι μπροστά από το άλλο κατά το βάδισμα, η απόσταση που διανύουμε κάνοντας μία τέτοια κίνηση, και, μεταφορικά, η υπερυψωμένη κατασκευή στην οποία ανεβαίνει κάποιος για να μιλήσει σε δημόσια συνάθροιση, ή το μέρος/ευκαιρία να εκφράσει δημόσια τις απόψεις του. Η πορεία νοείται ως το περπάτημα για μια σχετικά μεγάλη απόσταση, η κίνηση ενός οχήματος, προς μια κατεύθυνση, και μεταφορικά η εξέλιξη μιας διαδικασίας, γεγονότος ή προσώπου. Πάντως, χωρίς βήματα (με κάθε έννοια), δε μπορούμε να έχουμε πορείες(επίσης με κάθε έννοια), συνεπώς και εξέλιξη, προσωπικότητας, ατόμων, κοινωνιών ή και του Πολιτισμού μας ευρύτερα. Κάποιες φορές ένα βήμα είναι απλό, ενίοτε όμως απαιτεί κοινωνικούς αγώνες, και προσωπικές θυσίες.

Θεματική και είδος έργων. Απόλυτα ελεύθερο, αρκεί αυτά, αν είναι αναρτώμενα, να μη ξεπερνούν το συνολικό μήκος των 2μ., ενώ αν είναι γλυπτά το βάρος των 8 κιλών. Επιδαπέδιες εγκατάστασεις δε πρέπει να ξεπερνούν τα 2τ.μ. σε κάλυψη επιφάνειας. Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο φιλοξενίας και κάποιας performance, όπως και ψηφιακό περιεχόμενο, εφόσον έρχεται μαζί με τον εξοπλισμό προβολής του, και έχουν μελετηθεί οι ανάλογες τεχνικές λύσεις. Στην έκθεση θα γίνουν δεκτά κατα αποκλειστικότητα πρωτότυπα  έργα, συνεπώς υλικό τεκμηρίωσης έργων που έχουν γίνει αλλού (π.χ. φωτογραφίες εγκαταστάσεων σε δημόσιο χώρο) ή αντίγραφα έργων ΔΕΝ γίνονται δεκτά. Αν προτείνετε αναρτώμενα έργα και επιλεγείτε, λάβετε υπόψη σας πως έργα σε καμβά θα εκτεθούν τελαρωμένα, και τα έργα σε χαρτί πρέπει να είναι κορνιζωμένα. Ωστόσο, οι φωτογραφίες των έργων που θα μας στείλετε καλό είναι να μην έχουν τζάμι/κορνίζα. 

Επιλογή
. Τα έργα θα επιλεγούν με βάση τη ποιότητα αποτύπωσης του θέματος τους ανάλογα με το είδος και το ύφος καθενός καλλιτέχνη, τη πρωτοτυπία και αρτιότητα της εικαστικής επεξεργασίας του θέματος που ελεύθερα επέλεξε ο δημιουργός τους. Σημαντικό ρόλο παίζει η τεκμηρίωση τους που τα συνδέει με το θέμα, συνεπώς δεν θα απαντήσουμε σε υποβολές που δεν περιλαμβάνουν όλα όσα ζητάμε. 

Ποιός μπορεί να υποβάλλει. Μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι εικαστικοί καλλιτέχνες που έχουν συμπληρώσει το 18ο ετος της ηλικίας τους και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Κριτήριο επιλογής είναι η ποιότητα, η πρωτοτυπία και η εικαστική σύλληψη των έργων, όχι η ηλικία ή το βιογραφικό.

Τι πρέπει να υποβαλλετε. Θα πρέπει να αποστείλετε με email στο arcgreece@gmail.com με θέμα “ΒΗΜΑΤΑ” τα ακόλουθα:
(1) Φωτογραφίες εργων που προτείνετε να εκτεθούν (αν πρόκειται για αναρτώμενα έργα ή γλυπτά)  σε ξεχωριστό αρχείο φωτογραφίας το κάθε έργο, μορφής .jpg ή .pdf μεγάλου μεγέθους καλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης. Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται φωτογραφημένα χωρις κορνίζα/τζάμι. ΑΝ προτείνετε προβολή video/βιντεοεγκατάσταση πρέπει να στείλετε το video και να μας ενημερώσετε  για τον εξοπλισμό που διαθέτετε/προτείνετε/απαιτείται. ΑΝ προτείνετε performance, πρέπει να υποβάλλετε σχετικό portfolio ή video με προηγούμενα έργα σας ως δείγμα δουλειάς, και γραπτή ολοκληρωμένη πρόταση με όλες τις παραμέτρους. Σε όλες τις περιτπώσεις θα επικοινωνλήσουμε μαζί σας για διευκρινίσεις, δεν θα εξετάσουμε όμως μη ολοκληρωμένες προτάσεις. 
(2) Στοιχεία των έργων, με σημείο αναφοράς για το καθένα την ονομασία του αρχείου (π.χ. A1.JPG) που θα πρέπει να γράφουν με αυτή τη σειρά χωρισμένα με κόμματα, Ονοματεπώνυμο καλλιτέχνη, Τίτλο έργου, Υλικά αποτύπωσης και τεχνική, Διαστάσεις (σε εκατοστά, Υψος Χ Πλάτος αν είναι αναρτώμενο ή, αν είναι γλυπτό Υψος Χ Πλάτος Χ Μήκος), Χρονολογία ολοκλήρωσης. Εάν το μέγεθος των αρχείων που θέλετε να μας υποβάλλετε είναι τόσο μεγάλο που δε μπορεί να σταλεί με email παρακαλούμε χρησιμοπιήστε τη δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς αρχείων του Wetransfer.
(3) Στοιχεια επικοινωνίας σας: Ονοματεπώνυμο, Email, τηλέφωνο επικοινωνίας
(4) Προαιρετικά, την υποβολή σας μπορούν να συνοδεύουν καλλιτεχνική δήλωση (statement) και σύντομο βιογραφικό σε μια παράγρφο που να μη ξεπερνά τις 150 λέξεις.

Σημαντικές σημειώσεις. Διευκρινίσεις, απορίες και ερωτήσεις αυστηρά και μόνο για τη διαδικασία της υποβολής στέλνετε γραπτώς με email στη παραπάνω  διεύθυνση υποβολής και θα απαντώνται εντός 24 ωρών. Πληροφορίες για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης και τη πρόταση που θα σας γίνει αν και εφόσον επιλεγείτε θα δοθούν μόνο στους επιλεγέντες καλλιτέχνες, κατόπιν της υποβολής και της επιλογής τους -όχι πριν. Υποβολές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα όσα ζητάμε, ή δεν ακολουθούν τον ενδεδειγμένο τρόπο διατύπωσης και αποστολής των ζητούμενων θα αγνοούνται. Εφόσον επιλεγείτε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα με απαντητικό email που θα περιλαμβάνει πλήρη ενημέρωση για τις διαδικασίες της συμμετοχής σας.

Η προθεσμία υποβολής δεν δίδεται για να δημιουργήσετε έργα, αλλά για να επιλέξετε εργα που έχετε, θεωρείτε ότι σας αντιπροσωπεύουν, και είναι σχετικά με το θέμα, καιθα θέλατε να παρουσιάσετε στο πλαίσιο του project μας. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 στις 23:59′.